vue.js

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 网络编程 > JavaScript > javascript类库 > vue.js > element-ui动态添加表单项

element-ui动态添加表单项并实现事件触发验证代码示例

作者:reason.

这篇文章主要给大家介绍了关于element-ui动态添加表单项并实现事件触发验证的相关资料,其实就是利用了vue的v-for循环渲染,通过添加数组实现动态添加表单项,需要的朋友可以参考下

需求分析:

点击新增后新增一个月度活动详情,提交时可同时提交多个月度活动详情。点击某一个月度活动信息的删除后可删除对应月度活动信息

H5部分:

<el-dialog :title="title" :visible.sync="open"  append-to-body>
   <el-form ref="form" :model="form" label-width="80px">
    <el-button @click="addItem" type="primary">增加</el-button>
    <div v-for="(item, index) in form.dynamicItem" :key="index" style="background-color:#f2f5f9;margin: 10px;"  >
     <el-form :model="form.dynamicItem[index]" :rules="rules" label-width="120px">
      <!--  动态产生重复表单项   -->
      <el-row>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动类型" prop="type" >
         <el-select v-model="item.type" placeholder="请选择活动类型">
          <el-option v-for="dict in activeType"
                :key="dict.value" :label="dict.label" :value="parseInt(dict.value)" >
          </el-option>
         </el-select>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="16">
        <el-form-item label="活动开始时间" prop="starttime">
         <el-time-picker
          v-model="item.starttime"
          format = 'HH:mm'
          value-format = 'HH:mm'
          placeholder="活动开始时间"
          style="width: 30%">
         </el-time-picker>
         至
         <el-time-picker
          style="width: 30%"
          v-model="item.endtime"
          format = 'HH:mm'
          value-format = 'HH:mm'
          placeholder="活动结束时间">
         </el-time-picker>
        </el-form-item>
       </el-col>
      </el-row>
      <el-row>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动人数" prop="ptotal">
         <el-select v-model="item.ptotal" placeholder="请选择活动人数">
          <el-option v-for="dict in activePtotal"
                :key="dict.value" :label="dict.label" :value="parseInt(dict.value)" />
         </el-select>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="16">
        <el-form-item label="报名开始时间" prop="regTime">
         <el-date-picker
          v-model="item.regTime"
          type="daterange"
          range-separator="至"
          start-placeholder="开始日期"
          end-placeholder="结束日期">
         </el-date-picker>
        </el-form-item>
       </el-col>
      </el-row>
      <el-form-item label="活动题目" prop="title">
       <el-input v-model="item.title" placeholder="请输入活动题目" />
      </el-form-item>
      <el-row>

       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动场景" prop="scene">
         <el-radio-group v-model="item.scene">
          <el-radio :key="3" :label="1">室内</el-radio>
          <el-radio :key="4" :label="2">室外</el-radio>
         </el-radio-group>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动室名称" prop="roomnum">
         <el-select v-model="item.roomnum" placeholder="请选择活动室名称">
          <el-option label="请选择字典生成" value="1" />
         </el-select>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动预算" prop="badget">
         <el-input v-model="item.badget" placeholder="请输入活动预算" />
        </el-form-item>
       </el-col>
      </el-row>
      <el-row >
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动主管" prop="manager">
         <el-input v-model="item.manager" placeholder="请输入活动主管" />
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="16">
        <el-form-item label="协助人员" prop="assistant">
         <el-input v-model="item.assistant" placeholder="请输入协助人员" />
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-button @click="delItem(index)" type="danger" style="float: right;">删除</el-button>
      </el-row>
     </el-form>
    </div>
   </el-form>
   <div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button type="primary" @click="submitForm">确 定</el-button>
    <el-button @click="cancel">取 消</el-button>
   </div>
  </el-dialog>

抽取H5部分的主要框架:

  <el-dialog :title="title" :visible.sync="open"  append-to-body>
   <el-form ref="form" :model="form" label-width="80px">
    <el-button @click="addItem" type="primary">增加</el-button>
    <!--  动态产生重复表单项   -->
    <div v-for="(item, index) in form.dynamicItem" :key="index" style="background-color:#f2f5f9;margin: 10px;"  >
     <el-form :model="form.dynamicItem[index]" :rules="rules" label-width="120px">
      <el-row>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动类型" prop="type" >
         表单项1
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="16">
        <el-form-item label="活动开始时间" prop="starttime">
          表单项2
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-button @click="delItem(index)" type="danger" style="float: right;">删除</el-button>
      </el-row>
     </el-form>
    </div>
   </el-form>
   <div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button type="primary" @click="submitForm">确 定</el-button>
    <el-button @click="cancel">取 消</el-button>
   </div>
  </el-dialog>

js部分

	/** 点击新增后增加新的项目 **/
  addItem(){
   // console.log(this.form.dynamicItem);
   this.form.dynamicItem.push({});
  },
  /** 点击按钮删除动态添加的表单 **/
  delItem(index){
   this.form.dynamicItem.splice(index,1);
  }

页面中form数据对象声明

// 表单参数
   form: {
    dynamicItem: []
   },

表单验证

// 表单校验
   rules: {
    type: [{ required: true, message: "活动类型不能为空", trigger: "change" }],
    starttime: [{ required: true, message: "活动开始时间不能为空", trigger: "blur" }],
    endtime: [{ required: true, message: "活动结束时间不能为空", trigger: "blur" }],
    ptotal: [{ required: true, message: "活动人数不能为空", trigger: "change" }],
    regTime: [{ required: true, message: "报名时间不能为空", trigger: "blur" }],
    title: [{ required: true, message: "活动题目不能为空", trigger: "blur" }],
    roomnum: [{ required: true, message: "活动室名称不能为空", trigger: "change" }],
    badget: [{ required: true, message: "活动预算不能为空", trigger: "blur" }],
    manager: [{ required: true, message: "活动主管不能为空", trigger: "blur" }],
   }
export default {
 name: "Month",
 components: {
  Form
 },
 data() {
  return {
    
   // 表单参数
   form: {
    dynamicItem: []
   },
   // 表单校验
   rules: {
    type: [{ required: true, message: "活动类型不能为空", trigger: "change" }],
    starttime: [{ required: true, message: "活动开始时间不能为空", trigger: "blur" }],
    endtime: [{ required: true, message: "活动结束时间不能为空", trigger: "blur" }],
    ptotal: [{ required: true, message: "活动人数不能为空", trigger: "change" }],
    regTime: [{ required: true, message: "报名时间不能为空", trigger: "blur" }],
    title: [{ required: true, message: "活动题目不能为空", trigger: "blur" }],
    roomnum: [{ required: true, message: "活动室名称不能为空", trigger: "change" }],
    badget: [{ required: true, message: "活动预算不能为空", trigger: "blur" }],
    manager: [{ required: true, message: "活动主管不能为空", trigger: "blur" }],
   }
  };
 },
};

完整demo

<template>
 <div class="app-container">
  <el-date-picker
   v-model="monthValue"
   type="month"
   style="width: 120px"
   value-format="yyyy-MM"
   format="yyyy-MM"
   placeholder="选择月"
   @change="changeMonth"
  >
  </el-date-picker>
  <el-calendar v-model="nowDate" >
   <template
    slot="dateCell"
    slot-scope="{date, data}"
    >
    <p :class="data.isSelected ? 'is-selected' : ''" style="width: 100%;height: 100%;" @click="clickDate(date)">
     {{ data.day.split('-').slice(1).join('月')+"日"}} {{ data.isSelected ? '✔️' : ''}}
    </p>
   </template>
  </el-calendar>
  <!-- 对话框(添加 / 修改) -->
  <el-dialog :title="title" :visible.sync="open"  append-to-body>
   <el-form ref="form" :model="form" label-width="80px">
    <el-button @click="addItem" type="primary">增加</el-button>
    <div v-for="(item, index) in form.dynamicItem" :key="index" style="background-color:#f2f5f9;margin: 10px;"  >
     <el-form :model="form.dynamicItem[index]" :rules="rules" label-width="120px">
      <!--  动态产生重复表单项   -->
      <el-row>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动类型" prop="type" >
         <el-select v-model="item.type" placeholder="请选择活动类型">
          <el-option v-for="dict in activeType"
                :key="dict.value" :label="dict.label" :value="parseInt(dict.value)" >
          </el-option>
         </el-select>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="16">
        <el-form-item label="活动开始时间" prop="starttime">
         <el-time-picker
          v-model="item.starttime"
          format = 'HH:mm'
          value-format = 'HH:mm'
          placeholder="活动开始时间"
          style="width: 30%">
         </el-time-picker>
         至
         <el-time-picker
          style="width: 30%"
          v-model="item.endtime"
          format = 'HH:mm'
          value-format = 'HH:mm'
          placeholder="活动结束时间">
         </el-time-picker>
        </el-form-item>
       </el-col>
      </el-row>
      <el-row>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动人数" prop="ptotal">
         <el-select v-model="item.ptotal" placeholder="请选择活动人数">
          <el-option v-for="dict in activePtotal"
                :key="dict.value" :label="dict.label" :value="parseInt(dict.value)" />
         </el-select>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="16">
        <el-form-item label="报名开始时间" prop="regTime">
         <el-date-picker
          v-model="item.regTime"
          type="daterange"
          range-separator="至"
          start-placeholder="开始日期"
          end-placeholder="结束日期">
         </el-date-picker>
        </el-form-item>
       </el-col>
      </el-row>
      <el-form-item label="活动题目" prop="title">
       <el-input v-model="item.title" placeholder="请输入活动题目" />
      </el-form-item>
      <el-row>

       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动场景" prop="scene">
         <el-radio-group v-model="item.scene">
          <el-radio :key="3" :label="1">室内</el-radio>
          <el-radio :key="4" :label="2">室外</el-radio>
         </el-radio-group>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动室名称" prop="roomnum">
         <el-select v-model="item.roomnum" placeholder="请选择活动室名称">
          <el-option label="请选择字典生成" value="1" />
         </el-select>
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动预算" prop="badget">
         <el-input v-model="item.badget" placeholder="请输入活动预算" />
        </el-form-item>
       </el-col>
      </el-row>
      <el-row >
       <el-col :span="8">
        <el-form-item label="活动主管" prop="manager">
         <el-input v-model="item.manager" placeholder="请输入活动主管" />
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-col :span="16">
        <el-form-item label="协助人员" prop="assistant">
         <el-input v-model="item.assistant" placeholder="请输入协助人员" />
        </el-form-item>
       </el-col>
       <el-button @click="delItem(index)" type="danger" style="float: right;">删除</el-button>
      </el-row>
     </el-form>
    </div>
   </el-form>
   <div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button type="primary" @click="submitForm">确 定</el-button>
    <el-button @click="cancel">取 消</el-button>
   </div>
  </el-dialog>
 </div>
</template>
<style rel="stylesheet/scss" lang="scss">
@import "~@/assets/styles/month.scss";
</style>

<script>
import {
 createMonth,
 updateMonth,
 deleteMonth,
 getMonth,
 getMonthPage,
 exportMonthExcel,
 createMonthActivities
} from '@/api/activity/month'
import {DICT_TYPE, getDictDataLabel, getDictDatas, getDictDatas2} from "@/utils/dict";
import Form from '@/views/bpm/form'

export default {
 name: "Month",
 components: {
  Form
 },
 data() {
  return {
   //活动类型下拉框获取后端数据
   activeType:null,
   //活动人数下拉框获取后端数据
   activePtotal:null,

   monthValue:null,
   nowDate:new Date(),
   // 遮罩层
   loading: true,
   // 导出遮罩层
   exportLoading: false,
   // 显示搜索条件
   showSearch: true,
   // 总条数
   total: 0,
   // 月度活动列表
   list: [],
   // 弹出层标题
   title: "",
   // 是否显示弹出层
   open: false,
   dateRangeTime: [],
   dateRangeRegTime: [],
   dateRangeCreateTime: [],
   //新增活动日期
   addActiveDate:null,
   // 查询参数
   queryParams: {
    pageNo: 1,
    pageSize: 10,
    id: null,
    type: null,
    ptotal: null,
    title: null,
    scene: null,
    roomnum: null,
    badget: null,
    manager: null,
    assistant: null,
   },
   // 表单参数
   form: {
    dynamicItem: []
   },
   // 表单校验
   rules: {
    type: [{ required: true, message: "活动类型不能为空", trigger: "change" }],
    starttime: [{ required: true, message: "活动开始时间不能为空", trigger: "blur" }],
    endtime: [{ required: true, message: "活动结束时间不能为空", trigger: "blur" }],
    ptotal: [{ required: true, message: "活动人数不能为空", trigger: "change" }],
    regTime: [{ required: true, message: "报名时间不能为空", trigger: "blur" }],
    title: [{ required: true, message: "活动题目不能为空", trigger: "blur" }],
    roomnum: [{ required: true, message: "活动室名称不能为空", trigger: "change" }],
    badget: [{ required: true, message: "活动预算不能为空", trigger: "blur" }],
    manager: [{ required: true, message: "活动主管不能为空", trigger: "blur" }],
   }
  };
 },
 created() {
  this.monthValue=this.nowDate;
  this.getList();
  //活动类型下拉框获取数据
  this.activeType=this.getDictDatas(DICT_TYPE.ACTIVITY_MONTH_TYPE);
  //活动人数下拉框获取数据
  this.activePtotal=this.getDictDatas(DICT_TYPE.ACTIVITY_MONTH_PTOTAL);
  //活动场景单选框数据
  // this.activeScene=this.getDictDatas(DICT_TYPE.ACTIVITY_MONTH_SCENE);


 },
 methods: {
  /** 查询列表 */
  getList() {
   this.loading = true;
   // 处理查询参数
   let params = {...this.queryParams};
   this.addBeginAndEndTime(params, this.dateRangeTime, 'time');
   this.addBeginAndEndTime(params, this.dateRangeRegTime, 'regTime');
   this.addBeginAndEndTime(params, this.dateRangeCreateTime, 'createTime');
   // 执行查询
   getMonthPage(params).then(response => {
    this.list = response.data.list;
    this.total = response.data.total;
    this.loading = false;
   });
  },
  /** 取消按钮 */
  cancel() {
   this.open = false;
   this.reset();
  },
  /** 表单重置 */
  reset() {
    
   this.form.dynamicItem = [];
   this.resetForm("form");
  },
  /** 提交按钮 */
  submitForm() {
   var flag=0;
   var subData=this.form.dynamicItem;
   //提交数据验证
   subData.forEach((data,index)=>{
    //对提交数据进行验证:type,starttime,endtime,ptotal,regTime,title,roomnum,manager,badget
    if (!data.type||!data.starttime||!data.endtime||!data.ptotal||!data.regTime||!data.title||!data.roomnum||!data.manager||!data.badget){
     alert("数据提交异常1");
     flag=1;
    }
    }
   )
   if (flag===1){
    return;
   }
   //数据信息进行处理并进行提交
   subData.forEach((data,index)=>{
     //对提交数据进行验证:type,starttime,endtime,ptotal,regTime,title,roomnum,manager,badget
     data.regStarttime=data.regTime[0];
     data.regEndtime=data.regTime[1];
     if (typeof(data.starttime )=='string'){
      var hourAndMinutesS=data.starttime.split(':');
      data.starttime=new Date(this.addActiveDate.setHours(parseInt(hourAndMinutesS[0])));
      data.starttime=new Date(this.addActiveDate.setMinutes(parseInt(hourAndMinutesS[1])));
     }
     if (typeof(data.endtime )=='string'){
      var hourAndMinutesE=data.endtime.split(':');
      data.endtime=new Date(this.addActiveDate.setHours(hourAndMinutesE[0]));
      data.endtime=new Date(this.addActiveDate.setMinutes(hourAndMinutesE[1]));
     }

     console.log("处理过后的数据对象",data);
     console.log("数据"+index,data);
    }
   )
   console.log(this.form.dynamicItem);
    // 添加的提交
    createMonthActivities(this.form.dynamicItem).then(response => {
     this.$modal.msgSuccess("新增成功");
     this.open = false;
     this.getList();
    });
  },
  /** 上方月份选择后下方日历的联动 **/
  changeMonth() {
   //上方日期选择器选择了月份后,下方日历显示为选中月份
   this.nowDate = new Date(this.monthValue);
   console.log("this.nowDate",this.nowDate);
  },
  clickDate(date){
   //点击某个日期后弹出弹出框
   this.reset();
   this.open = true;
   this.title = "添加月度活动";
   this.addActiveDate=date;
  },
  /** 点击新增后增加新的项目 **/
  addItem(){
   // console.log(this.form.dynamicItem);
   this.form.dynamicItem.push({});
  },
  /** 点击按钮删除动态添加的表单 **/
  delItem(index){
   this.form.dynamicItem.splice(index,1);
  }
 }
};
</script>

整体效果及功能:

删除某个月度活动:

总结 

到此这篇关于element-ui动态添加表单项并实现事件触发验证的文章就介绍到这了,更多相关element-ui动态添加表单项内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文