python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > python路径拼接os.path.join()函数的用法

详解python路径拼接os.path.join()函数的用法

作者:蜡笔小新灬

os.path.join()函数:连接两个或更多的路径名组件。这篇文章主要介绍了python路径拼接os.path.join()函数的用法,需要的朋友可以参考下

os.path.join()函数:连接两个或更多的路径名组件

1.如果各组件名首字母不包含'/',则函数会自动加上

demo1

import os
Path1 = 'home'
Path2 = 'develop'
Path3 = 'code'
Path10 = Path1 + Path2 + Path3
Path20 = os.path.join(Path1,Path2,Path3)
print ('Path10 = ',Path10)
print ('Path20 = ',Path20)

输出:

Path10 =  homedevelopcode
Path20 =  home\develop\code

2.如果有一个组件是一个绝对路径,则在它之前的所有组件均会被舍弃

demo2

import os 
Path1 = '/home'
Path2 = 'develop'
Path3 = 'code'
Path10 = Path1 + Path2 + Path3
Path20 = os.path.join(Path1, Path2, Path3)
Path30 = os.path.join(Path2, Path1, Path3)
print('Path10 = ',Path10)
print('Path20 = ',Path20)
print('Path30 = ',Path30)

 输出:

Path10 =  /homedevelopcode
Path20 =  /home\develop\code
Path30 =  /home\code

3.如果最后一个组件为空,则生成的路径以一个'/'分隔符结尾

demo3

import os
Path1 = 'home'
Path2 = 'develop'
Path3 = ''
Path10 = Path1 + Path2 + Path3
Path20 = os.path.join(Path1, Path2, Path3)
Path30 = os.path.join(Path2, Path1, Path3)
print('Path10 = ',Path10)
print('Path20 = ',Path20)

输出:

Path10 =  homedevelop
Path20 =  home\develop\

总结

以上所述是小编给大家介绍的python路径拼接os.path.join()函数的用法,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对脚本之家网站的支持!
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎转载,烦请注明出处,谢谢!

您可能感兴趣的文章:
阅读全文