python

关注公众号 jb51net

关闭
首页 > 脚本专栏 > python > Python求均值,方差,标准差

Python求均值,方差,标准差的实例

作者:星夜孤帆

今天小编就为大家分享一篇Python求均值,方差,标准差的实例,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧

如下所示:

import numpy as np 
arr = [1,2,3,4,5,6]
#求均值
arr_mean = np.mean(arr)
#求方差
arr_var = np.var(arr)
#求标准差
arr_std = np.std(arr,ddof=1)
print("平均值为:%f" % arr_mean)
print("方差为:%f" % arr_var)
print("标准差为:%f" % arr_std)

以上这篇Python求均值,方差,标准差的实例就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

您可能感兴趣的文章:
阅读全文